ماه: سپتامبر 2019

تجربه من از سفر به اقامتگاه‌های بوم گردی در ایران

در سال‌های اخیر که سعی کرده‌ام سفرهای بیشتری به نقاط مختلف کشورمان داشته باشم و مناطقی را که کمتر توریستی هستند از نزدیک ببینم، با مفهوم اقامتگاه‌های بوم گردی در ایران بیشتر از قبل آشنا شدم. به واسطه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از سفرهایم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنم، خیلی از دوستانم از من درباره …